Welcome to Kennel Augusteas and Anne Møller.

 

I have always loved dogs. As a little girl I often visited my uncle, who was the owner of Kennel Jyllingehøj and breeder of Lakeland and Airedale Terrier. I loved to sit on the floor among the puppies, and to be among his big dogs.

 

I quickly became familiar with the dog show world and attended in dog and child class, which was a lot of fun. My uncle was a respected judge. He took me to dog shows so I could watching it all from the ringside. It gave me an insight to the wonderful world of dog enthusiasts.

 

My lovely aunt had for many years been breeding Skyeterriers, it's from her I acquired my kennel name, Augusteas. The name is very special to me because it is a kennel who has always been associated with quality and only using dogs of high quality in breeding.

 

As a young I had German Shepherds, 4 dogs and one single litter at the same time.

Then for a number of years I did not had any dogs, but I became the mother of three boys.

 

2012 was the year I recovered my great passion, dogs. This time the choice was the White Swiss Shepherd Dog, whose beautiful looks, intelligence and versatility appealed to me. After a lot of searching I  found a breeder who meet my requirements on good breeding dogs. I believe I've got some high quality dogs from her kennel - Thank you Ulla Warden, Kennel Of Trebons Berger Blanc.

 

My boyfriend, Jakob, supports my interest and has his own White Swiss Shepherd. He works on  promoting and expanding the knowledge of the breed by recording videos of the dog shows. The videos are for the public and everyone who is interested in the breed. They show temperament, movement and the exterior of the dogs. Important stuff from the breed standard.

 

My goal is to breed healthy, breed-typically and mentally strong dogs as close to the standard as possible. I see shows as an important tool in the selection of breed typical dogs, but I also find it extremely important to make use of mental description. It shows how the dogs behave in different situations, and we can not only use this knowledge in breeding, but also in the selection of finding the right puppy to puppy buyers.

 

The kennel name, Augusteas, stands as previously mentioned, for quality and it is my ambition to continue the way my aunt has begun.

 

For more info about the breed, puppies, or our dogs, press button: contact or leave us a note in our guestbook or e-mail: anneml77@gmail.com

 

 

Anne Møller

Kennel Augusteas

We have moved from the Royal North Sealand 

to The Romantic Præstø

Velkommen til kennel Augusteas v. Anne Møller.

 

Jeg har altid været vild med hunde. Som lille besøgte jeg tit min Onkel, der var indehaver af Kennel Jyllingehøj med opdræt af Lakeland og Airedale Terrier. Jeg elskede at sidde på gulvet med hvalpene, og færdes blandt de store hunde. Jeg blev hurtig bekendt med udstillingsverden. Jeg deltog i hund og barn, hvilket var vældig morsomt. Min Onkel var en anerkendt dommer. Ofte var jeg også med på sidelinjen, det var sjovt, og gav mig indblik i denne forunderlige verden af hunde-entusiaster.

 

Min dejlige faster opdrættede i en lang årrække Skyeterrier, det er fra hende jeg har overtaget mit kennelnavn, Augusteas. Navnet er ganske særligt for mig. Det er en kennel, der altid har stået for kvalitet, hvor der kun blev avlet på højt præmieret hunde.

 

Som ung havde jeg schæfer, hvilket blev til 4 stykker og et enkelt kuld hvalpe. Herefter gik en årrække hvor jeg ikke havde hunde, men til gengæld var jeg blevet mor til tre drenge.

 

2012 blev året, hvor min store passion med hunde skulle genoplives. Denne gang faldt valget på den Hvide Schweiziske Hyrdehund, hvis smukke ydre, intelligens og alsidighed tiltalte mig. Jeg har fundet en super opdrætter, der lever op til mine krav om gode avlshunde, og jeg har fået nogle fantastiske hunde herfra - Tak Ulla Warden, Kennel Of Trebons Berger Blanc.

 

Jeg er så heldig, at min kæreste, Jakob, bakker op om min interesse, han har fået sin egen Hvid Schweiziske Hyrdehund. Han arbejder med videoer af hundeudstillingerne for at vise og fremme racen for offentligheden samt raceinteresserede. Videoerne tilføres de offentlige kritikker og skaber dermed en helhed af de deltagende hunde.

 

Mit mål er, at opdrætte sunde racetypiske hunde, der ligger så tæt på standarden som muligt, ikke alene hvad eksteriør angår, men også mentalt. Jeg ser udstillinger som et vigtigt redskab i udvælgelsen af avlsdyr i henhold til racestandarden, men jeg finder det også utroligt vigtigt, at gøre brug af mental beskrivelse. Mental beskrivelse er et vigtigt redskab for en opdrætter til at se hvordan hundene agerer i forskellige situationer. Vi kan bruge den viden i avlen, men også i udvælgelsen af at finde den rette hvalp til hvalpekøberne.

 

Kennelnavnet, Augusteas, står som tidligere nævnt, for kvalitet og det er min ambition at fortsætte af den vej min faster er påbegyndt.

 

For yderligere info om racen, hvalpe, eller vores hunde, skriv i kontakt,

eller send en e-mail til: anneml77@gmail.com

 

 Anne Møller

Kennel Augusteas

Vi er flyttet fra Kongernes Nordsjælland

til det Romantiske Præstø